OBOZY LETNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OBÓZ ARTYSTYCZNO-SPORTOWY W MIELNIE 2021

Wypoczynek dedykowany jest dzieciom w wieku 10-16 lat

Termin:

Turnus I od 26.06.2021 do 03.07.2021

Turnus II od 03.07.2021 do 10.07.2021

Szczegóły oferty:

Obóz Artystyczno-Sportowy w Mielnie 2021 to niezwykła mieszanka kreatywnych zajęć plastycznych w połączeniu z odpowiednio zbilansowanym treningiem ogólnorozwojowym, grami zespołowymi  i różnorodną rekreacją wykorzystującą walory przyrodnicze naszego ośrodka.

Zajęcia plastyczne odbywają się codziennie w postaci kilku godzinnych bloków plenerowych (3-4 godziny dziennie) pod okiem artystki – plastyka, pod kierunkiem której dzieci realizują zaproponowany temat pracy w konkretnej technice. Zajęcia plenerowe charakteryzuje się tym, że zdecydowana większość prac inspirowana jest i wykonywana na łonie natury - otaczającego nas, wspaniałego krajobrazu.

W programie mamy również wiele ciekawych i różnorodnych zajęć sportowych takich jak: gry zespołowe (piłka nożna , siatkówka), lekkoatletyka, gry i zabawy ruchowe, wiczenia ogólnorozwojowe, wiczenia rozciągające, tenis stołowy, zajęcia terenowe oraz wycieczki rowerowe, ogniska, konkursy, gry, zabawy integracyjne.

Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodszą 10-12 lat i starszą 13-16 lat, w których będą realizować zajęcia plenerowe i sportowe.

Minimalna liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła to 12 uczestników. Rozwiązanie Umowy przez Organizatora w sytuacji wskazanej powyżej może nastąpić nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, o czym niezwłocznie poinformuje klientów.

Lokalizacja imprezy turystycznej i zakwaterowanie: OŚRODEK RESTAURACJA KROKODYL nad jeziorem Mielno w miejscowości Mielno (Mielno 30a, 14-107 Mielno), woj. warmińsko mazurskie.

Dojazd drogą krajową nr 7 do Pawłowa a następnie drogą nr 537 w kierunku Stębarku do Mielna. Kontakt z ośrodkiem: tel. kom.: +48 511 428 032, e-mail: kontakt@krokodyl.mielno.pl, strona internetowa: https://krokodyl.mielno.pl .

 1. Za dodatkową opłatą zapewniamy możliwość transportu busem na miejsce wypoczynku i z powrotem w cenie 110,00 zł za osobę w jedną stronę. Cena w obie strony wynosi 220,00 zł. Proponujemy możliwość zakupu następujących kursów:

 1. transport w dniu 4.06.2020 r. z Warszawy (zbiórka na parkingu pod Torwarem od strony ul. Łazienkowskiej) do Ośrodka Restauracji Krokodyl w Mielnie, odjazd busa ok. godziny 9:30 rano;

 2. transport w dniu 11.06.2020 r. z Ośrodka Restauracji Krokodyl w Mielnie do Warszawy (przyjazd na parking pod Torwarem przy ul. Łazienkowskiej), planowany odjazd busa ok. godziny 9:30 rano;

Czas trwania kursu to ok. 3 h, przewidywany jest jeden 15 minutowy postój na trasie. Podczas transportu dzieciom zapewniamy opiekę.

UWAGA!!! Transport zostanie zorganizowany przy minimum 10 uczestnikach, który będą chcieli skorzystać z tego środka transportu. Z uwagi na epidemię COVID-10 wszyscy uczestnicy korzystający z transportu powinni być wyposażeni w maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekujący do rąk.

Cena Obozu Artystyczno-Sportowego wynosi 1450,00 zł i zawiera:

 1. siedmiodniowy pobyt (7 noclegów) w Ośrodku Restauracji Krokodyl w Mielnie (k. Grunwaldu), adres: Mielno 30a, 14-107 Mielno, szczegółowe informacje o ośrodku dostępne są na stronie internetowej:https://krokodyl.mielno.pl;

 2. 7 obiadów, 7 kolacji i 7 śniadań, dodatkowo dwie owocowo-warzywne przekąski każdego dnia pobytu w postaci II śniadania i podwieczorku, wodę bez ograniczeń;

 3. pobyt rozpoczyna się w dniu:  turnus I od 26.06.2021 a turnus II od 03.07.2021 o godz. 12:30; pierwszy posiłek tego dnia to obiad;

 4. pobyt kończy się w dniu :  turnus I 03.07.2021 a turnus II 10.07.2021 po śniadaniu o godz. 10:00;

 5. opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej i instruktorów;

 6. zajęcia artystyczne, w tym materiały potrzebne do wykonania prac plastycznych;

 7. zajęcia sportowe przewidziane w programie pleneru;

 8. sprzęt sportowy potrzebnych do realizacji zajęć sportowych;

 9. wycieczki rowerowe, ogniska i zabawy terenowe oraz inne atrakcje;

 10. ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł zgodnie z zakresem i warunkami wskazanym w umowie o świadczenie usług turystycznych.

Cena nie obejmuje:

 1. transportu z Warszawy do Mielna k. Grunwaldu oraz transportu z Mielna k. Grunwaldu do Warszawy;( koszt 110 zł/osoba w jedną stronę)

 2. ubezpieczenia „Bezpieczne Rezerwacje” ( dostępne w dwóch opcjach: podstawowe, którego składka wynosi 2,2% wartości obozu, oraz rozszerzone o choroby przewlekłe, którego składka wynosi 3,34% wartości obozu)

W przypadku dojazdu własnego prosimy o dowiezienie dzieci do Ośrodka Restauracji Krokodyl w dniu: turnus I 26.06.2021 a turnus II od 03.07.2021 na godzinę 12:30 oraz o odbiór dzieci w dniu: turnus I 03.07.2021 a turnus II 10.07.2020 r. o godz. 10:00 rano.

Płatności za plener należy dokonać w całości do dnia 10.05.2021 r. na rachunek bankowy Organizatora o nr: 84 1050 1025 1000 0090 8095 3210. W tytule przelewu należy podać dane osobowe uczestnika imprezy turystycznej oraz nazwę i termin imprezy turystycznej.

W przypadku korzystania z transportu i/lub dodatkowego ubezpieczenia „Bezpieczne Rezerwacje” należy uiścić związane z tym koszty w wysokości wskazanej przez Organizatora w terminie zapłaty całej ceny imprezy turystycznej.

Kontakt z dziećmi możliwy jest przez kadrę lub bezpośrednia z dziećmi w przerwie poobiedniej (zgodnie z planem dnia).

Kierownik Obozu: Michał Jeżewski

Wychowawca grupa młodsza: Stanisław Humięcki 

Wychowawca grupa starsza: Nikola Cieciera 

Organizator: Dorota Robinska 604 449 336, Katarzyna Balcerzak-Stachera 665 642 525

Kierownik Ośrodka KROKODYL: Weronika Wojciechowska 511 428 032

Ramowy Program Obozu Artystyczno-Sportowego w Mielnie 2021

Dzień 1

9:00 – wyjazd autokaru z Warszawy (Parking pod Stadionem Narodowym od stronystacji PKP)

12:00-12:30 przyjazd dzieci do ośrodka wypoczynkowego

12:30 -13:30 podział na grupy wychowawcze, zakwaterowanie w pokojach

14:00 -14:30 obiad

15:00 -16:00 zajęcia profilaktyczne: „Zasady BHP. Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo podczas gier zespołowych. Jak bawić się bezpiecznie”.

„Zapoznanie z procedurami zapobiegania COVID19 -mycie, dezynfekcja rąk” itp.

16:00-16:15 przekąska

16:15-18:30 zajęcia rekreacyjno-sportowe na powietrzu w grupach

18:30-19:00 kolacja

19:30-21:00 gry i zabawy integracyjne

21.30- 22.00 toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

22.00- 8.00 cisza nocna

Dzień 2

8.00 pobudka

8.00- 8.30 rozruch

8.30- 9.00 toaleta poranna

9.00- 9.30 śniadanie

9.30- 10.00 przygotowanie do zajęć

10.00- 11.55 plener artystyczny cz. 1

12:00 -12:15 przerwa na przekąskę

12.20- 14.00 plener artystyczny cz. 2

14.00- 14.30 obiad

14.30- 15.45 odpoczynek poobiedni

15:45-16:00 podwieczorek

16.00- 18.30 trening

18.30- 19.00 kolacja

19.00- 21.30 zabawy integracyjne, olimpiada obozowa, ogniska

21.30- 22.00 toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

22.00- 8.00 cisza nocna

Dzień 3

8.00 pobudka

8.00- 8.30 rozruch

8.30- 9.00 toaleta poranna

9.00- 9.30 śniadanie

9.30- 10.00 przygotowanie do zajęć

10.00- 11.55 plener artystyczny cz. 1

12:00 -12:15 przerwa na przekąskę

12.20- 14.00 plener artystyczny cz. 2

14.00- 14.30 obiad

14.30- 15.45 odpoczynek poobiedni

15:45-16:00 podwieczorek

16.00- 18.30 zajęcia sportowe

18.30- 19.00 kolacja

19.00- 21.30 ognisko

21.30- 22.00 toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

22.00- 8.00 cisza nocna

Dzień 4

8.00 pobudka

8.00- 8.30 rozruch

8.30- 9.00 toaleta poranna

9.00- 9.30 śniadanie

9.30- 10.00 przygotowanie do zajęć

10.00- 11.55 plener artystyczny cz. 1

12:00 -12:15 przerwa na przekąskę

12.20- 14.00 plener artystyczny cz. 2

14.00- 14.30 obiad

14.30- 15.45 odpoczynek poobiedni

15:45-16:00 podwieczorek

16.00- 18.30 zajęcia sportowe

18.30- 19.00 kolacja

19.00- 21.30 ognisko

21.30- 22.00 toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

22.00- 8.00 cisza nocna

Dzień 5

8.00 pobudka

8.00- 8.30 rozruch

8.30- 9.00 toaleta poranna

9.00- 9.30 śniadanie

9.30- 10.00 przygotowanie do zajęć

10.00- 11.55 plener artystyczny cz. 1

12:00 -12:15 przerwa na przekąskę

12.20- 14.00 plener artystyczny cz. 2

14.00- 14.30 obiad

14.30- 15.45 odpoczynek poobiedni

15:45-16:00 podwieczorek

16.00- 18.30 Zajęcia sportowe

18.30- 19.00 kolacja

19.00- 21.30 olimpiada obozowa

21.30- 22.00 toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

22.00- 8.00 cisza nocna

Dzień 6

8.00 pobudka

8.00- 8.30 rozruch

8.30- 9.00 toaleta poranna

9.00- 9.30 śniadanie

9.30- 10.00 przygotowanie do zajęć

10.00- 11.55 plener artystyczny cz. 1

12:00 -12:15 przerwa na przekąskę

12.20- 14.00 plener artystyczny cz. 2

14.00- 14.30 obiad

14.30- 15.45 odpoczynek poobiedni

15:45-16:00 podwieczorek

16.00- 18.30 Zajęcia sportowe

18.30- 19.00 kolacja

19.00- 21.30 dyskoteka

21.30- 22.00 toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

22.00- 8.00 cisza nocna

Dzień 7

8.00 pobudka

8.00- 8.30 rozruch

8.30- 9.00 toaleta poranna

9.00- 9.30 śniadanie

9.30- 10.00 przygotowanie do zajęć

10.00- 11.55 plener artystyczny cz. 1

12:00 -12:15 przerwa na przekąskę

12.20- 14.00 plener artystyczny cz. 2

14.00- 14.30 obiad

14.30- 15.45 odpoczynek poobiedni

15:45-16:00 podwieczorek

16.00- 18.30 zajęcia sportowe

18.30- 19.00 kolacja

19.00- 21.30 wernisaż prac plastycznych,uroczyste pożegnanie, rozdanie dyplomów

21.30- 22.00 toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

22.00- 8.00 cisza nocna

Dzień 8

8.00 pobudka

8.00- 8.30 toaleta poranna

8.30- 9.00 pakowanie życzy

9.00- 9.30 śniadanie

9.30- 10.00 wyjazd /zmiana turnusu

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji ww. programu/zmiany kolejności zajęć w szczególności ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

 

Informacja Organizatora Turystyki 

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. PLH Development Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, PLH Development Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:

 1. przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej;

 2. zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową;

 3. podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki;

 4. podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów;

 5. cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej; jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę; jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty;

 6. podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób; jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty;

 7. w wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną - podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie;

 8. ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą;

 9. jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi; w przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie;

 10. podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych;

 11. organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji;

 12. w przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone; jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju.

PLH Development Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wykupiła w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem pod adresem: SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, tel. 48 22 505 61 00, e-mail: info@signal-iduna.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności PLH Development Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Pełen tekst dyrektywy (UE) 2015/2302 można znaleźć na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 .


 

Uprzejmie informujemy, iż wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania materiałów i/lub odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu zwrotnego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PLH Development Sp. Z O. O. Sp. K z siedzibą w Warszawie (03-802) przy ul. Skaryszewska 7.

Skontaktuj się z nami

Ośrodek Restauracja Krokodyl

Mielno 30a, 14-107 Mielno

Numer konta:

ING 67 1050 1025 1000 0090 3093 9152 

Rezerwacja pokoi:

tel. (+48) 511 428 032
kontakt@krokodyl.mielno.pl

Restauracja:

tel. (+48) 511 427 993
restauracja@krokodyl.mielno.pl