Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinien

§1. Postanowienia Ogólne

1) Administratorem danych jest Firma PLH Development Sp. Z O. O. Sp. K. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa, NIP 1132910627 REGON 364494069. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2) Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu.

3) Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4) Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej krokodyl.mielno.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

5) Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz wypełniłeś i wysłałeś formularz kontaktowy znajdujący się na stronie krokodyl.mielno.pl, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres IP.

6) Dane osobowe przetwarzane są:

  • a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu

7) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@krokodyl.mielno.pl

9) Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

10) Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11) Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

12) Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

13) Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

14) Witryna krokodyl.mielno.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

15) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy

17) korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PLH Development Sp. Z O. O. Sp. K. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa , NIP 1132910627 REGON364494069

18) Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

19) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

20) Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb kontaktowych.

 

Mit dem Absenden Ihrer E-Mail-Adresse bestellen Sie den Erholungszentrum Restaurant KRKODYL Newsletter, dessen Bestimmungen Sie hier einsehen können. Die Angabe der Daten ist freiwillig, jedoch für die Durchführung des Restaurant KRKODYL  Newsletter-Vertrags erforderlich. Das Resort gehört zu PLH Development Sp. Z O. O. Sp. K z siedzibą w Warszawie (03-802) przy ul. Skaryszewska 7.

Kontaktieren Sie uns

Krokodyl Erholungszentrum Restaurant

Mielno 30a, 14-107 Mielno; Polen

Kontonummer:

ING 67 1050 1025 1000 0090 3093 9152 

Zimmerbuchung:

Tel. (+48) 511 428 032
kontakt@krokodyl.mielno.pl

Restaurant

Tel. (+48) 511 427 993
Restaurant@krokodyl.mielno.pl

 

Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 

kontakt@krokodyl.mielno.pl